Historia Fundacji

W październiku 2003 roku formalnym aktem prawnym powołano Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc (POChP) “ODDECH”.

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy chorym na POChP oraz walka z tą przewlekłą, ciężką chorobą poprzez edukację na temat zagrożeń i sposobów jej zapobiegania oraz prowadzenie na szeroką skalę badań spirometrycznych, które są podstawowym i bardzo prostym środkiem rozpoznawania POChP.

Stowarzyszenie jest organizacją non profit, co oznacza, że jego działalność opiera się na pracy społecznej członków Stowarzyszenia. Główne cele Stowarzyszenia “ODDECH” to:

  • Upowszechnianie wiedzy o POChP i czynnikach jej ryzyka
  • Popularyzacja zasad postępowania w POChP
  • Niesienie pomocy chorym na POChP i ich rodzinom
  • Podejmowanie działań na rzecz ochrony praw chorego na POChP.

Prezesem Stowarzyszenia “ODDECH” jest lek. med. Emil Wojda z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

O nas