Test motywujący do zaprzestania palenia wg Schneider

Test motywujący do zaprzestania palenia wg Schneider

1. Czy chce Pan/Pani rzucić palenie?
2. Czy decyduje się Pan/Pani na to dla siebie (podkreśl „tak”), czy dla kogoś innego, np. dla rodziny (podkreśl „nie”)?
3. Czy podejmował Pan/Pani już próby rzucenia palenia?
4. Czy orientuje się Pan/Pani, w jakich sytuacjach pali najczęściej?
5. Czy wie Pan/Pani, dlaczego pali tytoń?
6. Czy może Pan/Pani liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół, gdyby chciał(a) rzucić palenie?
7. Czy członkowie Pana/Pani rodziny są osobami niepalącymi?
8. Czy w miejscu, w którym Pan/Pani pracuje, nie pali się tytoniu?
9. Czy jest Pan/Pani zadowolony ze swojej pracy i trybu życia?
10. Czy orientuje się Pan/Pani, gdzie i w jaki sposób szukać pomocy, gdyby miał Pan/Pani problemy z utrzymaniem abstynencji od papierosów?
11. Czy wie Pan/Pani, na jakie pokusy i trudności będzie narażony(a) w okresie abstynencji?
12. Czy wie Pan/Pani, w jaki sposób samemu sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych?